Tjänster

Psykoterapi och konsultationer

Psykoterapi är kvalificerad samtalsbehandling av psykiska, psykosomatiska, existentiella problem. Psykoterapi innebär en möjlighet för oss som människor att utvecklas som individer och att kunna leva mer i enlighet med de resurser som vi människor har inom oss.
Anledningar att välja psykoterapi kan till exempel att man lider av; ångest, oro, stress, depressioner, fobier, trauma, missbruk, psykosomatiska besvär, svårigheter i relationer, sexuella svårigheter, att man vill ha hjälp att hantera konflikter, att man vill utvecklas som individ och vill förstå sig själv bättre etcetera.

Den psykoterapeutiska relationen och det psykoterapeutiska samtalet hjälper. Det finns – sedan lång tid tillbaka – mycket gott om forskningsstöd som visar att psykoterapeutiska samtal är en verksam hjälp.
Mötet och samtalet hjälper oss att bearbeta, finna nya perspektiv, nya och annorlunda sätt att tänka och att känna. Det möjliggör för oss att finna nya sätt att erfara och förhålla oss, att stå ut med och förstå oss själva bättre, att börja tackla svårigheter och problematiska relationer annorlunda. Vi kan prova nya erfarenheter och minska lidandet. Det är den hjälpsökande individens känslor, tankar, handlingar, relationer och mänskliga processer som är centrala i samtalet.
Många människor beskriver att dem efter psykoterapin känner sig tryggare, starkare, friare, men att dem kanske också blivit mer finstämt känsliga och lyhörda för egna viktiga behov.

Utbildning

Med en gedigen erfarenhet som föreläsare på högskola och universitet samt inom ramen för konsultverksamhet skräddarsyr jag utbildningar eller föreläsningar utifrån olika yrkesgruppers och verksamheters önskemål

Vid min deltidsanställning vid Mälardalens Universitet undervisar jag främst inom samtalsmetodik, personlig och professionell utveckling och utvecklingspsykologi, men har också undervisat inom juridik, professionellt bemötande, sex och samlevnad med mera.

Handledning

Som handledare tar jag uppdrag både från enskilda individer och från grupper. Jag handleder både psykoterapeuter och andra yrkesgrupper inom människovårdande och människorelaterande yrken. Därtill erbjuder jag också chefshandledning.