Vad är hypnos?

Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal imaginativa och fokuserande behandlingsmetoder.

Hypnos

Nära sitt allra innersta

Ordet hypnos används också för att beteckna det medvetandetillstånd som metoderna leder fram till, ett tillstånd som gynnar och eftersträvas i behandlingen. Ibland används ordet ”trance” för att beskriva medvetandetillståndet i hypnos och ibland kallas det för FMT (förändrat medvetandetillstånd). Tillståndet kan kännas igen från mental träning, yoga, meditation, mindfulness, mm. I hypnos är man medveten och fullt kapabel att avbryta det som händer. Man väljer själv vad man vill säga under hypnosen eller efteråt. Det är ovanligt att klienter glömmer vad de sagt i hypnos – troligen lika ovanligt eller vanligt som att glömma vad man sagt i en ordinär samtalsterapi. Däremot har man svårt att lura sig själv i hypnostillståndet, om man inte har starka skäl till det. Det är vanligt att klienter upplever att de kommer väldigt nära sitt allra innersta, i kontakt med sitt nakna, autentiska jag. När man känner sig psykiskt naken är man sårbar. Hypnosterapeuten använder därför aldrig sina tekniker mekaniskt, utan måste ha en särskilt stor lyhördhet för nyanser i kommunikationen.

Till vad nytta?

Lyfter fram känslor

Nyttan med att guida klienten in i ett förändrat medvetandetillstånd är att det öppnar klientens medvetande, ger en större tillgång till kreativa lösningar samt tillgång till personliga känslor, minnen och behov. Terapeuten kan använda hypnos för att lyfta fram just de känslor, tankar och beteenden som har betydelse för klientens utveckling i enlighet med de överenskommelser som gjorts mellan klient och terapeut avseende mål och innehåll i psykoterapin. Oönskade, men envisa känslor, tankar och beteenden som klienten upplever hindrande kan också lyftas fram, förtydligas och begripliggöras på ett sätt som hjälper klienten att på sikt bli friare i sina val. Även önskvärda, men hämmade eller nedtryckta egenskaper, känslor, tankar och beteenden kan lockas fram betydligt snabbare med hypnos än i traditionell samtalsterapi.

Vem får behandla med hypnos?

Etikregler och nationell lagstiftning kring utövanderätten är nödvändig. Hypnos är ett kraftfullt verktyg som i fel händer kan missbrukas. I Sverige får klinisk hypnos i behandlande syfte endast utföras av en hypnosterapeut som uppbär legitimation i ett vårdyrke. De allra flesta hypnosterapeuter med etisk och juridisk behörighet att utföra klinisk hypnos är organiserade i Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos, SFKH (https://www.hypnosforeningen.se/).

Kontakta mig

Vem får behandla med hypnos?

Etikregler och nationell lagstiftning kring utövanderätten är nödvändig. Hypnos är ett kraftfullt verktyg som i fel händer kan missbrukas. I Sverige får klinisk hypnos i behandlande syfte endast utföras av en hypnosterapeut som uppbär legitimation i ett vårdyrke. De allra flesta hypnosterapeuter med etisk och juridisk behörighet att utföra klinisk hypnos är organiserade i Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos, SFKH (https://www.hypnosforeningen.se/).

Kontakta mig