MECAE psykoterapi & handledning

När människor upplever svåra och utmanande situationer i livet är min djupa övertygelse och tro att varje människa behöver mötas ”där hon är”.

Kontakta mig
Livssituationer och kriser

Om psykoterapi och varför människor söker psykoterapi:

Livet prövar oss människor. Smärtsamma och svårlösta livssituationer och kriser är en del av livets villkor. Många gånger löser sig dessa situationer av sig själv, kanske med hjälp av stöd från nära och kära. Andra gånger kan upplevelsen vara att man inte kommer vidare på egen hand, att svårigheterna gång efter annan tenderar att upprepas. Kanske finns det inte någon att dela sina svårigheter med?

Att söka hjälp

Skäl att söka en utomståendes hjälp, stöd och insats varierar. Gemensamt brukar vara att man brottas med ett lidande av något slag. En del människor har mer tydligt uttalade svårigheter, t ex sociala fobier, depressivitet, trauma, sexuella svårigheter och beroenden, ångest, ensamhet, existentiella funderingar, bristande självkänsla. Andra kan ha mer diffusa” lidanden, man kanske ”mår dåligt” eller är nedstämd, men inte riktigt vet eller förstår varför.

Samtal hjälper, det finns - sedan lång tid tillbaka - mycket gott om forskningsstöd som visar att psykoterapeutiska samtal är en verksam hjälp.
Tryggare, starkare, friare

Bearbeta genom samtal

Mötet och samtalet hjälper oss att bearbeta, att tänka nytt och annorlunda. Det möjliggör för oss att finna nya sätt att erfara och förhålla oss, att stå ut med och förstå oss själva bättre. Vi kan prova nya erfarenheter och minska lidandet. Det är den hjälpsökande individens känslor, tankar, handlingar, relationer och mänskliga processer som är centrala i samtalet.

Många människor beskriver att dem efter psykoterapin känner sig tryggare, starkare, friare, men att dem kanske också blivit mer finstämt känsliga och lyhörda för egna viktiga behov.